Biggen

Er zijn in de varkenshouderij grote verschillen in productieniveau tussen bedrijven. Zelfs binnen één bedrijf kan de productie variëren, bijvoorbeeld ten gevolge van een wisselende gezondheidstoestand in een bepaalde periode. Dit leidt tot variatie in het aantal biggen per worp, het speengewicht en de uniformiteit rond afleveren.

De beschreven aspecten zorgen ervoor dat de voedingsbehoefte per bedrijf en periode verschilt, waardoor er niet kan worden volstaan met één voerprogramma. Een goede start, met het juiste voer, is de beste garantie dat uw biggen in goede gezondheid en op het juist gewicht de eindstreep halen. Een optimale combinatie van grondstoffen en additieven biedt de perfecte balans tussen prestatie en veiligheid. Door te kiezen voor het meest relevante voerprogramma haalt uw bedrijf het beste economische resultaat.

Voerprogramma’s

Neopigg® RescueCare het complete vloeibaar voederconcept om de opname- en groeiprestaties te optimaliseren.

Neopigg® RescueCare stelt u in staat om te voldoen aan de voerbehoeften van uw biggen tot het spenen, door gespecialiseerde, geautomatiseerde apparatuur die 24 uur per dag verse vloeibare voeding kan leveren.
• Neopigg® RescueMilk: goed verteerbare melkvervanger
• Neopigg® Smooth: vloeibare pre-starter
Nieuwe formule, meer groei!

Op basis van uw feedback hebben we Neopigg® RescueMilk en Neopigg® Smooth verbeterd!

Klik op onderstaande afbeelding om de leaflet te bekijken.

Neopigg® Go!

Hoe zorg je ervoor dat biggen die lichter worden geboren uiteindelijk bij afleveren net zo zwaar zijn als de zwaardere biggen uit dezelfde toom? Het voeren van een prestarter tijdens de kraamstalperiode en de eerste dagen na spenen kan hier sterk aan bijdragen. Neopigg Go! is gericht op een maximale voeropname, waardoor biggen naast zeugenmelk, extra nutriënten beschikbaar hebben om zwaarder gespeend en uiteindelijk ook afgeleverd te worden.

Klik hier om de leaflet te bekijken.

HealthyPig
Boeren hebben regelmatig problemen met de gezondheid van de biggen. Wij zien in de praktijk dat er meer medicijnen gebruikt worden dan wenselijk is. Versterkt door wetgeving en de wens van de consument streeft de sector ernaar om het gebruik van antibiotica terug te dringen. Dit kan echter leiden tot meer gezondheidsproblemen. Provimi heeft het HealthyPig voerprogramma ontwikkeld om dit dilemma op te lossen.

Meer informatie? klik hier om de leaflet te bekijken

HeavyPig
De toomgrootte is de afgelopen jaren sterk gestegen. Dit is een positieve ontwikkeling, maar helaas daalt hierdoor het geboorte- en speengewicht van de biggen. Voor een hoger speengewicht van biggen hebben we het HeavyPig voerprogramma ontwikkeld. Door extra aandacht voor voermanagement en een betere kwaliteit producten wordt een hogere groei en uniformiteit bij het afleveren gerealiseerd.

Meer informatie? Klik hier om de leaflet te bekijken

Micrum Technologie
De speenperiode is een stressvol moment in het leven van elke big. Biggen komen in een nieuwe omgeving. De voeropname is na spenen laag, wat zorgt voor de zogeheten speendip. Een hoge voeropname vóór en na spenen en een homogene darmvulling zijn essentieel om maagdarmproblemen te voorkomen. Provimi heeft daarom de innovatieve Micrum Technologie ontwikkeld, waardoor uw biggen beter presteren door een optimale voeropname.