Voerefficiëntie

Voerefficiëntie (kg meetmelk per kg droge stof opname) is een kengetal om bewuster te worden van de efficiëntie op het melkveebedrijf. Gezien de stijgende vraag naar zuivelproducten en de daarmee samenhangende tekorten aan ruwvoer, is een efficiënter bedrijf en dus een efficiëntere koe belangrijk. Voerefficiëntie in de koe kan op twee manieren benaderd worden: via een verbeterde ruwvoervertering en/of een verbeterd eiwitmetabolisme in de pens.

Rupromin Fiber met Amaferm®
Rupromin Fiber is een compleet mineraal dat daarnaast de benutting van het rantsoen stimuleert door de toevoeging van Amaferm. Meer informatie over Amaferm® vindt u hier.

Kenmerken en voordelen van Rupromin Fiber:
• Complete mineraalverzorging (microgranulaat), die een homogene stofvrije mening garanderen
• Bevat Amaferm®, wat tot meer melk (4,8%) uit eigen ruwvoer leidt
• Bevat natuurlijke antioxidanten uit Proviox 50 en bestendig Selenium
• Bevat anijsaroma, voor een goede geur en smaak

Proefresultaten van Rupromin Fiber en Amaferm® vindt u hier.

Hier vindt u de productspecificatie en brochure van Rupromin Fiber.

Rupromin EcoN
Rupromin EcoN is een mineralenpremix die het eiwitmetabolisme in de pens verhoogt. Het verlaagt de productie van ammonium in de pens en het verlaagt het recycling van microbieel eiwit door protozoa. Dit resulteert in een verhoogde melkproductie en totale melk eiwit productie en een verlaagd ureumgehalte in de melk.

Kenmerken en voordelen Rupromin EcoN:
• Onderdrukking van pensmicroben die verliezen veroorzaken
• Meer microbieel eiwit dus meer DVE
• Hogere melkproductie met dezelfde of hogere gehaltes
• Lager melkureumgehalte
• Betere voerefficiëntie