Schapen

ProviMilk Lamb
Een goed gevoerde ooi kan twee lammeren zogen. De melkproductie van een ooi met drie lammeren is slechts 10% meer dan van een ooi met twee lammeren, waardoor tekorten ontstaan bij veelal het zwakste lam. Dit lam kan dan het best met kunstmelk grootgebracht worden. Ook kan in verband met zwoegervrije opfok, tekort aan melk door moederloze lammeren of te weinig melkproductie gekozen worden voor kunstmelk. Bij melkschapenbedrijven wordt de melk van ooien vaak gebruikt voor andere doeleinden, terwijl bij intensief aflammeren kunstmelk de uitkomst is.

Provimi heeft voor al deze situaties een speciale kunstmelk voor lammeren beschikbaar; ProviMilk Lamb. Deze melk is ook bij lage temperaturen goed oplosbaar en blijft minimaal 24 uur in een homogene oplossing. Hierdoor is het geschikt voor voorraadvoedering.

Voordelen:
• Bevat 50% magere melkpoeder
• Bevat hoge gehalten aan energie en eiwit
• Is de perfecte vervanging van de melk van de ooi

Rupromin Sheep
De aflammerperiode, maar zeker ook de periode daarna, is een belangrijke fase voor uw ooien en de lammeren. Via de opname van vers gras in de weide wordt een groot deel van de energie opgenomen, aangevuld met krachtvoer. Daarnaast zijn aanvullende vitaminen en mineralen essentieel om te voorzien in de behoefte voor melkproductie en groei van de lammeren. Met name op vers gras schiet namelijk de dekking op het gebied van sporenelementen tekort.
Provimi heeft de Rupromin Sheep mineralenemmer  ontwikkeld, in een handige 12.5 kg emmer. Van deze weersbestendige mineralenemmer nemen de schapen hun vitaminen en mineralen naar behoefte op. Tijdens een veldproef met Rupromin Sheep is aangetoond dat schapen 25 tot 30% minder last van rotkreupel en tussenklauwonsteking hebben. 

Voordelen: 
•  Voorkomt vitaminen- en mineralentekorten
•  Sterkere klauwen en minder kreupelheid
•  Vlotter aflammeren
•  Gezondere en vitalere lammeren
•  Goede opname door smakelijk product
•  Meer plezier en meer verdiensten!

Hier vindt u de productspecificatie van Rupromin Sheep.